THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-07-2020
05-07-2020 070 | 12 TRÚNG 3C: 070 | TRƯỢT
04-07-2020 776 | 17 TRƯỢT | TRÚNG SL: 17X2
03-07-2020 837 | 51 TRƯỢT | TRƯỢT
02-07-2020 128 | 50 TRƯỢT | TRƯỢT
01-07-2020 425 | 55 TRƯỢT | TRÚNG SL: 55X2
30-06-2020 229 | 57 TRÚNG 3C: 229 | TRƯỢT
29-06-2020 721 | 52 TRƯỢT | TRÚNG SL: 52X2
28-06-2020 350 | 92 TRƯỢT | TRÚNG SL: 92X2
27-06-2020 235 | 36 TRƯỢT | TRÚNG SL: 36X3
26-06-2020 306 | 41 TRƯỢT | TRƯỢT
25-06-2020 983 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28X2
24-06-2020 610 | 30 TRÚNG 3C: 610 | TRÚNG SL: 30X2
23-06-2020 062 | 33 TRÚNG 3C: 062 | TRÚNG SL: 33X2
22-06-2020 617 | 42 TRÚNG 3C: 617 | TRƯỢT
21-06-2020 117 | 05 TRƯỢT | TRÚNG SL: 05X2
20-06-2020 968 | 90 TRƯỢT | TRÚNG SL: 90