THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-07-2020
05-07-2020 24 TRÚNG BT: 24
04-07-2020 06 TRÚNG BT: 06
03-07-2020 06 TRÚNG BT: 06
02-07-2020 29 TRÚNG BT: 29
01-07-2020 79 TRƯỢT
30-06-2020 61 TRÚNG BT: 61
29-06-2020 26 TRÚNG BT: 26
28-06-2020 38 TRÚNG BT: 38
27-06-2020 36 TRÚNG BT: 36X3
26-06-2020 94 TRÚNG BT: 94
25-06-2020 11 TRÚNG BT: 11
24-06-2020 17 TRƯỢT
23-06-2020 06 TRÚNG BT: 06
22-06-2020 33 TRÚNG BT: 33X2
21-06-2020 87 TRƯỢT
20-06-2020 83 TRƯỢT