THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-01-2021
27-01-2021 81 TRƯỢT
26-01-2021 87 TRÚNG BT: 87
25-01-2021 98 TRÚNG BT: 98
24-01-2021 41 TRÚNG BT: 41
23-01-2021 18 TRÚNG BT: 18
22-01-2021 75 TRÚNG BT: 75
21-01-2021 59 TRÚNG BT: 59
20-01-2021 55 TRÚNG BT: 55
19-01-2021 39 TRÚNG BT: 39
18-01-2021 77 TRÚNG BT: 77
17-01-2021 13 TRƯỢT
16-01-2021 60 TRÚNG BT: 60
15-01-2021 97 TRÚNG BT: 97
14-01-2021 93 TRÚNG BT: 93
13-01-2021 14 TRÚNG BT: 14
12-01-2021 36 TRÚNG BT: 36