THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-01-2021
27-01-2021 5-8 | 83 13 | 56 19 11 06 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 83 | TRÚNG LÔ: 56 11X2 06
26-01-2021 7-9 | 66 81 | 08 75 97 87 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG LÔ: 75 97 87
25-01-2021 5-8 | 06 95 | 67 19 72 06 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 19 72
24-01-2021 8-3 | 71 83 | 81 83 49 18 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 3 | TRÚNG ST: 71 83 | TRÚNG LÔ: 81 83 49
23-01-2021 6-0 | 15 13 | 30 11 33 44 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 15 | TRÚNG LÔ: 30X2 11X2 33
22-01-2021 5-4 | 69 81 | 95 75 40 79 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 81X2 | TRÚNG XIÊN 4: 95 75 40 79
21-01-2021 1-1 | 24 31 | 84 37 19 52 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 24X2 31 | TRÚNG XIÊN 4: 84 37 19X2 52X2
20-01-2021 4-7 | 45 28 | 38 60 91 36 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 45 28 | TRÚNG LÔ: 38 91 36
19-01-2021 5-7 | 03 46 | 97 82 93 52 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 03 46 | TRÚNG LÔ: 97 93 52
18-01-2021 4-9 | 85 96 | 76 02 23 04 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 02 23 04
17-01-2021 9-7 | 62 75 | 61 66 12 63 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 62 | TRÚNG LÔ: 66 12 63
16-01-2021 3-6 | 46 25 | 32 27 24 75 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 46 25 | TRÚNG LÔ: 32 27 24
15-01-2021 8-7 | 76 47 | 41 78 85 16 TRÚNG ĐẦU: 8 | TRÚNG LÔ: 47 | TRÚNG LÔ: 85X2 16
14-01-2021 3-8 | 50 09 | 41 09 22 12 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 50 09 | TRÚNG LÔ: 09
13-01-2021 6-8 | 72 71 | 58 13 09 88 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 72 71X2 | TRÚNG XIÊN 4: 58 13X2 09 88
12-01-2021 9-1 | 79 26 | 72 21 57 82 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG LÔ: 79X2 | TRÚNG LÔ: 72X2 82X2