THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-07-2020
05-07-2020 7-0 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 0
04-07-2020 7-4 TRÚNG ĐẦU: 7
03-07-2020 2-6 TRÚNG ĐẦU: 2
02-07-2020 0-9 TRÚNG ĐUÔI: 9
01-07-2020 3-7 TRÚNG ĐẦU: 3
30-06-2020 2-9 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9
29-06-2020 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0
28-06-2020 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5
27-06-2020 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3
26-06-2020 1-6 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6
25-06-2020 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
24-06-2020 1-0 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 0
23-06-2020 6-2 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 2
22-06-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
21-06-2020 1-8 TRƯỢT
20-06-2020 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9