THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-01-2021
27-01-2021 3-5 TRƯỢT
26-01-2021 7-9 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9
25-01-2021 5-6 TRÚNG ĐẦU: 5
24-01-2021 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8
23-01-2021 6-0 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0
22-01-2021 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6
21-01-2021 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1
20-01-2021 4-3 TRÚNG ĐẦU: 4
19-01-2021 7-5 TRÚNG ĐẦU: 7
18-01-2021 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 9
17-01-2021 9-4 TRÚNG ĐẦU: 9
16-01-2021 2-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
15-01-2021 8-4 TRÚNG ĐẦU: 8
14-01-2021 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3
13-01-2021 6-7 TRÚNG ĐẦU: 6
12-01-2021 9-0 TRÚNG ĐẦU: 9