THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-07-2020
06-07-2020 71 | 470 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 470
05-07-2020 70 | 071 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRƯỢT
04-07-2020 75 | 775 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG 3C: 775
03-07-2020 28 | 827 TRÚNG LÔ: 28X2 | TRÚNG 3C: 827
02-07-2020 29 | 128 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
01-07-2020 34 | 434 TRƯỢT | TRƯỢT
30-06-2020 29 | 228 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
29-06-2020 20 | 730 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRƯỢT
28-06-2020 51 | 350 TRÚNG ĐỀ: 51 | TRƯỢT
27-06-2020 36 | 236 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRÚNG 3C: 236
26-06-2020 16 | 315 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRƯỢT
25-06-2020 92 | 982 TRÚNG LÔ: 92 | TRÚNG 3C: 982
24-06-2020 10 | 610 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG 3C: 610
23-06-2020 62 | 072 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
22-06-2020 16 | 627 TRƯỢT | TRƯỢT
21-06-2020 37 | 126 TRƯỢT | TRƯỢT