THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-01-2021
27-01-2021 56 | 746 TRÚNG ĐỀ: 56 | TRƯỢT
26-01-2021 79 | 079 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG 3C: 079
25-01-2021 56 | 157 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 157
24-01-2021 84 | 884 TRÚNG LÔ: 84 | TRƯỢT
23-01-2021 60 | 860 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG 3C: 860
22-01-2021 65 | 263 TRƯỢT | TRƯỢT
21-01-2021 31 | 332 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRƯỢT
20-01-2021 45 | 545 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG 3C: 545
19-01-2021 77 | 677 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG 3C: 677
18-01-2021 49 | 549 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG 3C: 549
17-01-2021 96 | 094 TRƯỢT | TRƯỢT
16-01-2021 46 | 047 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRƯỢT
15-01-2021 75 | 284 TRƯỢT | TRƯỢT
14-01-2021 38 | 337 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
13-01-2021 69 | 769 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG 3C: 769
12-01-2021 93 | 592 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 592