THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-01-2021
27-01-2021 56 | 53 TRÚNG ĐỀ: 56 | TRÚNG BT: 53X2
26-01-2021 79 | 76 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG BT: 76
25-01-2021 48 | 28 TRƯỢT | TRÚNG BT: 28
24-01-2021 92 | 90 TRƯỢT | TRÚNG BT: 90
23-01-2021 60 | 48 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRÚNG BT: 48
22-01-2021 74 | 71 TRÚNG LÔ: 74 | TRÚNG BT: 71
21-01-2021 31 | 09 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRÚNG BT: 09
20-01-2021 45 | 42 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRƯỢT
19-01-2021 77 | 83 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG BT: 83
18-01-2021 49 | 58 TRÚNG ĐỀ: 49X2 | TRÚNG BT: 58
17-01-2021 84 | 70 TRƯỢT | TRÚNG BT: 70
16-01-2021 55 | 32 TRƯỢT | TRÚNG BT: 32
15-01-2021 85 | 97 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRÚNG BT: 97
14-01-2021 38 | 10 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRÚNG BT: 10X2
13-01-2021 69 | 71 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG BT: 71X2
12-01-2021 92 | 06 TRÚNG ĐỀ: 92X2 | TRÚNG BT: 06