THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-07-2020
05-07-2020 70 | 59 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG BT: 59
04-07-2020 76 | 79 TRƯỢT | TRÚNG BT: 79
03-07-2020 27 | 06 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRÚNG BT: 06
02-07-2020 29 | 22 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 22
01-07-2020 35 | 00 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG BT: 00
30-06-2020 29 | 61 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 61
29-06-2020 21 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
28-06-2020 52 | 64 TRƯỢT | TRÚNG BT: 64
27-06-2020 47 | 07 TRƯỢT | TRÚNG BT: 07
26-06-2020 06 | 16 TRƯỢT | TRÚNG BT: 16X2
25-06-2020 82 | 82 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRÚNG BT: 82
24-06-2020 10 | 30 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG BT: 30X2
23-06-2020 62 | 52 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG BT: 52
22-06-2020 07 | 83 TRÚNG LÔ: 07 | TRÚNG BT: 83
21-06-2020 27 | 35 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRÚNG BT: 35
20-06-2020 69 | 60 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 60