THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-01-2021
27-01-2021 66 | 63 TRƯỢT | TRƯỢT
26-01-2021 79 | 17 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRÚNG SL: 17X2
25-01-2021 57 | 73 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
24-01-2021 83 | 27 TRÚNG ĐỀ: 83 | TRÚNG SL: 27X2
23-01-2021 60 | 12 TRÚNG ĐỀ: 60 | TRƯỢT
22-01-2021 54 | 67 TRƯỢT | TRÚNG SL: 67
21-01-2021 30 | 14 TRƯỢT | TRƯỢT
20-01-2021 45 | 61 TRÚNG ĐỀ: 45 | TRÚNG SL: 61X2
19-01-2021 86 | 49 TRƯỢT | TRƯỢT
18-01-2021 48 | 38 TRƯỢT | TRÚNG SL: 38X2
17-01-2021 85 | 65 TRƯỢT | TRÚNG SL: 65
16-01-2021 46 | 08 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG SL: 08X2
15-01-2021 95 | 29 TRƯỢT | TRÚNG SL: 29
14-01-2021 38 | 94 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
13-01-2021 69 | 61 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRƯỢT
12-01-2021 91 | 69 TRÚNG LÔ: 91 | TRƯỢT