THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-07-2020
05-07-2020 80 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01
04-07-2020 75 | 07 TRÚNG ĐỀ: 75X2 | TRÚNG SL: 07X2
03-07-2020 27 | 52 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRÚNG SL: 52X2
02-07-2020 29 | 61 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
01-07-2020 35 | 65 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG SL: 65
30-06-2020 19 | 55 TRÚNG LÔ: 19X2 | TRƯỢT
29-06-2020 20 | 62 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRƯỢT
28-06-2020 61 | 82 TRƯỢT | TRƯỢT
27-06-2020 36 | 36 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRÚNG SL: 36X3
26-06-2020 15 | 41 TRƯỢT | TRƯỢT
25-06-2020 82 | 38 TRÚNG ĐỀ: 82 | TRƯỢT
24-06-2020 10 | 30 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG SL: 30X2
23-06-2020 52 | 34 TRÚNG LÔ: 52 | TRƯỢT
22-06-2020 17 | 43 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRÚNG SL: 43X2
21-06-2020 27 | 15 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRƯỢT
20-06-2020 69 | 80 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG SL: 80X2