THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-07-2020
06-07-2020 70 | 82 46 TRÚNG ĐỀ: 70 | TRÚNG LÔ: 46
05-07-2020 80 | 42 43 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 43
04-07-2020 84 | 77 86 TRƯỢT | TRƯỢT
03-07-2020 27 | 39 70 TRÚNG ĐỀ: 27X2 | TRÚNG ST: 39 70
02-07-2020 29 | 53 59 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG ST: 53 59
01-07-2020 35 | 68 87 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG ST: 68 87
30-06-2020 29 | 40 19 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG LÔ: 19X2
29-06-2020 20 | 29 19 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG ST: 29 19
28-06-2020 61 | 64 41 TRƯỢT | TRÚNG ST: 64 41
27-06-2020 36 | 78 81 TRÚNG ĐỀ: 36X3 | TRÚNG ST: 78 81
26-06-2020 16 | 20 37 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG LÔ: 37
25-06-2020 72 | 28 77 TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG ST: 28X2 77
24-06-2020 10 | 44 87 TRÚNG ĐỀ: 10 | TRÚNG LÔ: 87
23-06-2020 62 | 31 66 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG ST: 31 66
22-06-2020 28 | 52 47 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 52
21-06-2020 17 | 90 40 TRƯỢT | TRÚNG ST: 90 40