THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-01-2021
27-01-2021 53 | 11 28 TRÚNG SL: 53X2 | TRÚNG LÔ: 11X2
26-01-2021 16 | 05 38 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 05 38
25-01-2021 84 | 98 38 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 98 38
24-01-2021 37 | 74 71 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 74 71
23-01-2021 01 | 31 42 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 31 42
22-01-2021 66 | 26 61 TRÚNG SL: 66X2 | TRÚNG XIÊN 2: 26 61
21-01-2021 34 | 40 44 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 40 44
20-01-2021 61 | 02 45 TRÚNG SL: 61X2 | TRÚNG XIÊN 2: 02 45
19-01-2021 49 | 56 80 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 56 80
18-01-2021 48 | 95 87 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 95
17-01-2021 74 | 64 13 TRÚNG SL: 74 | TRÚNG LÔ: 64X2
16-01-2021 08 | 71 24 TRÚNG SL: 08X2 | TRÚNG XIÊN 2: 71 24
15-01-2021 18 | 29 38 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 29
14-01-2021 85 | 48 70 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 48 70
13-01-2021 72 | 29 68 TRÚNG SL: 72 | TRÚNG LÔ: 29
12-01-2021 89 | 01 78 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 01X3