THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-07-2020
06-07-2020 62 | 80 64 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 64
05-07-2020 10 | 41 71 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 41X2
04-07-2020 07 | 06 99 TRÚNG SL: 07X2 | TRÚNG XIÊN 2: 06 99X2
03-07-2020 52 | 28 32 TRÚNG SL: 52X2 | TRÚNG XIÊN 2: 28X2 32
02-07-2020 51 | 86 53 TRÚNG SL: 51X2 | TRÚNG XIÊN 2: 86 53
01-07-2020 54 | 95 70 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 95
30-06-2020 46 | 92 30 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 92 30
29-06-2020 52 | 67 22 TRÚNG SL: 52X2 | TRƯỢT
28-06-2020 91 | 24 42 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 24 42
27-06-2020 26 | 37 87 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 87
26-06-2020 31 | 94 31 TRÚNG SL: 31X2 | TRÚNG XIÊN 2: 94 31X2
25-06-2020 38 | 46 22 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 46 22
24-06-2020 40 | 69 79 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 79
23-06-2020 43 | 62 51 TRÚNG SL: 43 | TRÚNG LÔ: 62
22-06-2020 34 | 21 73 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 21
21-06-2020 05 | 90 25 TRÚNG SL: 05X2 | TRÚNG XIÊN 2: 90 25