THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-01-2021
27-01-2021 756 TRÚNG SVIP 3C: 756
26-01-2021 179 TRƯỢT
25-01-2021 257 TRƯỢT
24-01-2021 883 TRÚNG SVIP 3C: 883
23-01-2021 960 TRƯỢT
22-01-2021 364 TRƯỢT
21-01-2021 331 TRÚNG SVIP 3C: 331
20-01-2021 545 TRÚNG SVIP 3C: 545
19-01-2021 777 TRƯỢT
18-01-2021 549 TRÚNG SVIP 3C: 549
17-01-2021 095 TRÚNG SVIP 3C: 095
16-01-2021 046 TRÚNG SVIP 3C: 046
15-01-2021 285 TRÚNG SVIP 3C: 285
14-01-2021 438 TRƯỢT
13-01-2021 869 TRƯỢT
12-01-2021 592 TRÚNG SVIP 3C: 592