THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 06-07-2020
05-07-2020 43 TRÚNG SVIP BT: 43
04-07-2020 06 TRÚNG SVIP BT: 06
03-07-2020 92 TRƯỢT
02-07-2020 79 TRÚNG SVIP BT: 79
01-07-2020 02 TRÚNG SVIP BT: 02
30-06-2020 30 TRÚNG SVIP BT: 30
29-06-2020 97 TRƯỢT
28-06-2020 80 TRƯỢT
27-06-2020 39 TRÚNG SVIP BT: 39
26-06-2020 06 TRƯỢT
25-06-2020 11 TRÚNG SVIP BT: 11
24-06-2020 87 TRÚNG SVIP BT: 87
23-06-2020 77 TRƯỢT
22-06-2020 49 TRÚNG SVIP BT: 49X2
21-06-2020 36 TRÚNG SVIP BT: 36
20-06-2020 37 TRÚNG SVIP BT: 37