THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-01-2021
27-01-2021 53 TRÚNG SVIP BT: 53X2
26-01-2021 67 TRÚNG SVIP BT: 67
25-01-2021 57 TRÚNG SVIP BT: 57
24-01-2021 30 TRƯỢT
23-01-2021 60 TRÚNG SVIP BT: 60
22-01-2021 67 TRÚNG SVIP BT: 67
21-01-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79
20-01-2021 48 TRÚNG SVIP BT: 48
19-01-2021 48 TRÚNG SVIP BT: 48X2
18-01-2021 05 TRÚNG SVIP BT: 05
17-01-2021 36 TRÚNG SVIP BT: 36
16-01-2021 46 TRÚNG SVIP BT: 46
15-01-2021 00 TRÚNG SVIP BT: 00
14-01-2021 87 TRƯỢT
13-01-2021 41 TRƯỢT
12-01-2021 51 TRÚNG SVIP BT: 51