THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-01-2021
27-01-2021 57 TRƯỢT
26-01-2021 79 TRÚNG SVIP ĐỀ: 79
25-01-2021 57 TRÚNG SVIP ĐỀ: 57
24-01-2021 92 TRƯỢT
23-01-2021 60 TRÚNG SVIP ĐỀ: 60
22-01-2021 64 TRÚNG SVIP ĐỀ: 64
21-01-2021 31 TRÚNG SVIP ĐỀ: 31
20-01-2021 45 TRÚNG SVIP ĐỀ: 45
19-01-2021 87 TRƯỢT
18-01-2021 49 TRÚNG SVIP ĐỀ: 49X2
17-01-2021 95 TRÚNG SVIP ĐỀ: 95
16-01-2021 45 TRƯỢT
15-01-2021 86 TRƯỢT
14-01-2021 48 TRÚNG LÔ: 48
13-01-2021 69 TRÚNG SVIP ĐỀ: 69X2
12-01-2021 92 TRÚNG SVIP ĐỀ: 92X2