THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 27-01-2021
27-01-2021 53 TRÚNG SVIP SL: 53X2
26-01-2021 17 TRÚNG SVIP SL: 17X2
25-01-2021 83 TRÚNG SVIP SL: 83X2
24-01-2021 27 TRÚNG SVIP SL: 27X2
23-01-2021 11 TRÚNG SVIP SL: 11X2
22-01-2021 66 TRÚNG SVIP SL: 66X2
21-01-2021 24 TRÚNG SVIP SL: 24X2
20-01-2021 61 TRÚNG SVIP SL: 61X2
19-01-2021 48 TRÚNG SVIP SL: 48X2
18-01-2021 38 TRÚNG SVIP SL: 38X2
17-01-2021 46 TRƯỢT
16-01-2021 16 TRÚNG SVIP SL: 16
15-01-2021 28 TRÚNG SVIP SL: 28X2
14-01-2021 63 TRÚNG SVIP SL: 63X2
13-01-2021 17 TRƯỢT
12-01-2021 27 TRƯỢT